Wil je graag muziek leren spelen? Schrijf je dan door middel van onderstaand formulier in.

Dit formulier is een excelbestand met verschillende tabbladen. Je vult eerst het tabblad met algemene informatie in, nadat je alle namen van de gezinsleden hebt ingevuld die moeten ingeschreven worden krijg je op rij 17 de bestandnaam die je kan gebruiken om dit formulier op te slaan op je computer. Vervolgens vul je het(de) tabblad(en) voor muziek, oude muziek en eventueel ook huur in. Nadien kunnen je in het tabblad “te betalen” zien hoeveel dat er moet betaald worden voor jouw keuzes, de verschillende tarieven kan je er ook vinden. Voor het schooljaar 2020-21 is er een extra tabblad bijgekomen, namelijk een evaluatie van onze aanpak van de Covid-19 crisis. In dit tabblad kan je eveneens aangeven of je al dan wil laten onderzoeken of je recht hebtop een Covid-19 korting. In het geval je een Covid-19 korting vraagt kan het totaal te betalen bedrag niet automatisch berekend worden en krijg je na inschrijving een mail met de beslissing van Pro Musica en het eventuele bedrag dat in mindering wordt gebracht.

Ook ons PM-reglement en onze Privacyverklaring zijn opgenomen in dit formulier. Gelieve maar één formulier per gezin in te vullen. Na het invullen moet je dit formulier opnieuw opslaan op je computer en ons als bijlage in een mail toesturen. Indien je meer informatie wenst kan je ook mailtje sturen. Pro Musica neemt dan met je contact op.