Tarieven (schooljaar 2020-21)
Omschrijving

-12 jaar

12 à 17 jaar/

studenten

+18 jaar

Lidgeld (per werkjaar)

25,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EUR

Werkmap (alleen het eerste jaar van inschrijving)

20,00 EUR

20,00 EUR

20,00 EUR

per werkjaar (30 weken)

MUZIEK

Groepsactiviteiten (bij voldoende inschrijvingen)

  Kleuterritmiek (60 minuten)

140,00 EUR

n.v.t.

  LI tot L6 (60 min, bestaande uit muziekinitiatie of algemene muziekleer)

140,00 EUR

  VL1-VL3, VM1 (algemene muziekleer voor tieners en volwassenen)

n.v.t.

170,00 EUR

200,00 EUR

Koorzang

  per activiteit (60 min)

140,00 EUR

170,00 EUR

2000,00 EUR

Speelgroepen, samenspel, muziekstudio (uitgezonderd oude muziek)

  per activiteit (60 min)

140,00 EUR

170,00 EUR

200,00 EUR

Individuele vorming

Voor lessen die langer duren dan 30 minuten kan je het inschrijfformulier raadplegen.

 
lessen van 20 min.

220,00 EUR

260,00 EUR

320,00 EUR

 
lessen van 30 min.

330,00 EUR

390,00 EUR

480,00 EUR

Masterclasses oude muziek

30 lessen van 30 minuten gedurende het schooljaar (dubbele lessen zijn mogelijk)

  Blokfluit, traverso, gamba, natuurhoorn, barokhobo, en andere instrumenten oude muziek (historisch dubbel riet, barok snaarinstrumenten) (studenten HO en volwassenen)

n.v.t.

500,00 EUR

600,00 EUR

30 lessen van 60 minuten gedurende het schooljaar

  Samenspel barok(alt)viool en cello, gamba, etc (studenten HO en volwassenen)

n.v.t.

300,00 EUR

350,00 EUR

de frequentie en duurtijd van de repetities worden onderling afgesproken

Indien er een coach gevraagd wordt zal de kostprijs hiervan verdeeld worden onder de leden.

  Consort Pro Musica (studenten HO en volwassenen)

n.v.t.

gratis

gratis

per werkjaar (30 weken)

Woord (onder voorbehoud)

 
Improvisatietheater

p.m.

p.m.

p.m.

Media (onder voorbehoud)

 
Kortfilm

n.v.t.

p.m.

p.m.

Dans (onder voorbehoud)

 
Kinderdans

p.m.

n.v.t.

n.v.t.

 
Clip/Jazzdance (45 min)

p.m.

p.m.

n.v.t.

per sessie van 10 weken

Workshops (onder voorbehoud)

  Afrikaanse percussie, djembé

p.m.

p.m.

p.m.

  Zumba

n.v.t.

p.m.

p.m.

  Instrumentale workshops

n.v.t.

p.m.

p.m.

Ad hocactiviteiten

De tarieven voor ad hocactiviteiten worden besproken naargelang de wensen en de uitvoering

Kortingen (niet op lidgeld, werkmap, workshops en ad hocactiviteiten)
Kortingen per gezinslid
Korting op het totaalbedrag aan bijdragen van eenzelfde lid van het gezin (bij minimaal 60 "gewogen" minuten per week gevolgd door hetzelfde gezinslid (groepsactiviteiten in de sectie muziek tellen voor kwart mee, in de sectie oude muziek tellen deze voor een derde mee) Korting omwille van getrouwheid per lid ononderbroken sinds:
tussen 60 en 75 minuten/week

10 EUR

2 jaar 1,00 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 76 en 100 minuten/week

30 EUR

4 jaar 1,50 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 101 en 125 minuten/week

50 EUR

6 jaar 2,00 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 126 en 150 minuten/week

80 EUR

8 jaar 2,50 EUR per schijf van 20 EUR
meer dan 150 minuten/week

110 EUR

10 jaar 3,00 EUR per schijf van 20 EUR
Gezinskorting naargelang het aantal ingeschreven leden van hetzelfde gezin Korting omwille van lidmaatschap bij vtbKultuur:
2 leden van hetzelfde gezin

10 EUR

per lid van hetzelfde gezin 5,00 EUR
3 leden van hetzelfde gezin

25 EUR

   
4 leden van hetzelfde gezin

45 EUR

   
5 leden van hetzelfde gezin

80 EUR

   
Korting op groepsactiviteiten bij het gelijktijdig volgen van individuele lessen

20 %

   

Er wordt bij inschrijving van een leerling van een gezin met een specifiek statuut (gezin of leerling zelf) een korting toegekend na overmaking van de nodige attesten.

Voor het schooljaar 2020/21 wordt er in bepaalde gevallen een Covid-19 korting toegekend. Dit wordt inschrijving per inschrijving afzonderlijk bekeken, dit in functie van het verloop van de lessen in de periode 13/3 - 30/6/2020

Vroegboekkorting bij volledige betaling voor 1 juli 2020: 1,00 EUR per schijf van 20 EUR

Bij laattijdige betalingen, d.w.z. 15 dagen na start activiteiten/inschrijving, zal een supplement van 1 % per begonnen maand op de totale som worden aangerekend. Per aanmaning wordt 10 EUR aangerekend.

Het lidgeld dient onder meer voor de verzekerings- en semubijdrage. Handboeken en huur/waarborg van ontleende instrumenten zijn niet in bovenstaande bedragen inbegrepen.

Bij PM zijn er geen proeflessen mogelijk. Men kan daarentegen als nieuwe leerling zich terug uitschrijven voor de start van de eerste tussentijdse schoolvakantie na de inschrijving, het niet verschuldigd gedeelte van het lesgeld wordt dan terugbetaald.

Bovenstaande lesgelden zijn voor een gans schooljaar, deze worden verminderd bij elke tussentijdse schoolvakantie à rato van het nog aantal te geven lesweken.

Bij inschrijving gaat men akkoord met PM-reglement.