Tarieven
Omschrijving

-12 jaar

12 à17 jaar/

studenten

+18 jaar

Lidgeld (per werkjaar)

25,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EUR

Werkmap (alleen het eerste jaar van inschrijving)

20,00 EUR

20,00 EUR

20,00 EUR

per werkjaar (30 weken)

MUZIEK

Groepsactiviteiten

  Kleuterritmiek

120,00 EUR

n.v.t.

  LI tot L6 (bestaande uit muziekinitiatie of algemene muziekleer )

120,00 EUR

  VL1-VL3, VM1 (algemene muziekleer voor tieners en volwassenen)

n.v.t.

130,00 EUR

160,00 EUR

Koorzang

  per activiteit (60 min)

120,00 EUR

150,00 EUR

170,00 EUR

Speelgroepen, samenspel, muziekstudio

  per activiteit (60 min)

120,00 EUR

150,00 EUR

170,00 EUR

Individuele vorming

Voor lessen die langer duren dan 30 minuten kan je het inschrijfformulier raadplegen.

 
lessen van 20 min.

200,00 EUR

240,00 EUR

300,00 EUR

 
lessen van 30 min.

300,00 EUR

360,00 EUR

450,00 EUR

Masterclasses oude muziek

30 lessen van 30 minuten gedurende het schooljaar (dubbele lessen zijn mogelijk)

  Blokfluit, traverso, gamba, natuurhoorn, barokhobo, en andere instrumenten oude muziek (historisch dubbel riet, barok snaarinstrumenten) (studenten HO en volwassenen)

n.v.t.

400,00 EUR

500,00 EUR

30 lessen van 120 minuten gedurende het schooljaar

  Samenspel barok(alt)viool en cello (studenten HO en volwassenen)

n.v.t.

260,00 EUR

320,00 EUR

tweewekelijks 120 minuten

Indien er een coach gevraagd wordt zal de kostprijs hiervan verdeeld worden onder de leden.

  Consort Pro Musica (studenten HO en volwassenen)

n.v.t.

gratis

gratis

per werkjaar (30 weken)

Woord (onder voorbehoud)

 
Improvisatietheater

p.m.

p.m.

p.m.

Media (onder voorbehoud)

 
Kortfilm

n.v.t.

p.m.

p.m.

Dans (onder voorbehoud)

 
Kinderdans

p.m.

n.v.t.

n.v.t.

 
Clip/Jazzdance (45 min)

p.m.

p.m.

n.v.t.

per sessie van 10 weken

Workshops (onder voorbehoud)

  Afrikaanse percussie, djembé

p.m.

p.m.

p.m.

  Zumba

n.v.t.

p.m.

p.m.

  Instrumentale workshops

n.v.t.

p.m.

p.m.

Ad hocactiviteiten

De tarieven voor ad hocactiviteiten worden besproken naargelang de wensen en de uitvoering

Kortingen (niet op lidgeld, werkmap, workshops en ad hocactiviteiten)
Kortingen per gezinslid
Korting op het totaalbedrag aan bijdragen van eenzelfde lid van het gezin (bij minimaal 60 "gewogen" minuten per week gevolgd door hetzelfde gezinslid (groepsactiviteiten in de sectie muziek tellen voor kwart mee, in de sectie tellen deze voor een derde mee Korting omwille van getrouwheid per lid ononderbroken sinds:
tussen 60 en 75 minuten/week

10 EUR

2 jaar 1,00 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 76 en 100 minuten/week

30 EUR

4 jaar 1,50 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 101 en 125 minuten/week

50 EUR

6 jaar 2,00 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 126 en 150 minuten/week

80 EUR

8 jaar 2,50 EUR per schijf van 20 EUR
tussen 151 en 175 minuten/week

110 EUR

10 jaar 3,00 EUR per schijf van 20 EUR
Korting naargelang het aantal leden binnen hetzelfde gezin Korting omwille van lidmaatschap bij vtbKultuur:
2 leden

10 EUR

per lid van hetzelfde gezin 5,00 EUR
3 leden

25 EUR

   
4 leden

45 EUR

   
5 leden

80 EUR

   
Kortingen naargelang speciaal statuut

%

   
Korting bij volledige betaling voor 1 juli 2019: 1,00 EUR per schijf van 20 EUR
Bij laattijdige betalingen, d.w.z. 15 dagen na start activiteiten/inschrijving, zal een supplement van 1 % per begonnen maand op de totale som worden aangerekend. Per aanmaning wordt 10 EUR aangerekend.
Het lidgeld dient onder meer voor de verzekerings- en semubijdrage. Handboeken en huur/waarborg van ontleende instrumenten zijn niet in bovenstaande bedragen inbegrepen.